หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

เลขที่ 290 หมู่ที่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

 
  <>  
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
adminTMC@tungmahacharoen.go.th
 
ติดต่อสำนักงาน
037-542226
 
โทรสาร (Fax) 037-542226  
 
 
 
 สายตรงนายก 080-097 0696  
 สายตรงปลัด 081-229 4239  
 รองปลัด อบต. 081-828 1233  
 ผอ.ช่างโยธา 086-141 1365  
 หัวหน้าสำนักปลัด 091-387 9628  
 ผอ.ส่วนการศึกษา 095-951 8558  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 239690 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน