หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
 

นางสาวญาณินท์  พรมศร

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

 
  089-3623615  
 

 

 

 
   
 

นายสิทธิชัย  สร้อยมาลุน

 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ  
  081-7620318  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 351002 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน