หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 สภา อบต.

     
     
  ประธานสภา อบต.ทุ่งมหาเจริญ  
     
     
ส.อบต. ม.1 ส.อบต. ม.2 ส.อบต. ม.2
     
     
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.4 ส.อบต. ม.4
       
       
 ส.อบต. ม.5  ส.อบต. ม.5  ส.อบต. ม.7  ส.อบต. ม.7
       
       
 ส.อบต. ม.8  ส.อบต. ม.8  ส.อบต. ม.9  ส.อบต. ม.9
     
     
  ส.อบต. ม.10  ส.อบต. ม.11  ส.อบต. ม.11
       
       
ส.อบต. ม.12   ส.อบต. ม.12  ส.อบต. ม.13  ส.อบต. ม.14
     
     
 ส.อบต. ม.15  ส.อบต. ม.16  ส.อบต. ม.16
       
       
  ส.อบต. ม.17   ส.อบต. ม.17  ส.อบต. ม.18  ส.อบต. ม.18
       
       
   ส.อบต. ม.19   ส.อบต. ม.19   ส.อบต. ม.20   ส.อบต. ม.20
     
     
   ส.อบต. ม.21    ส.อบต. ม.21    ส.อบต. ม.22
   
   
   ส.อบต. ม.23    ส.อบต. ม.24
       
       
   ส.อบต. ม.25    ส.อบต. ม.25    ส.อบต. ม.26    ส.อบต. ม.26
       
       
   ส.อบต. ม.27    ส.อบต. ม.27    ส.อบต. ม.28    ส.อบต. ม.28
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 231121 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน