หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


   
  นายอนุวัฒน์  พันธุเวช   
 

ปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ

081 - 2994239

 
 

 
  นางสาวสายฝน  ใจญา  
 

รองปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ

081 - 8281233

 
นางสาววริทยา ไชยรักษ์ นางสาวสายฝน  ใจญา นายณัฏฐพงษ์  อ๋อประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

081-9963040

รองปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

081 - 8281233

ผู้อำนวยการกองช่าง

086 - 1411365

   
  นายยันต์ ทาสะโก  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  092-9609762  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 429317 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน