หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งมหหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 59
  23 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 50
  12 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 49
  27 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 44
  11 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 147
  3 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งแรก พ.ศ.2564 141
  29 ก.ย. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญวิสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 89
  31 ส.ค. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 86
  24 ส.ค. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 93
  30 มิ.ย. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418684 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน